Puzzles by Ukrainian Chessplayers


Alexander Areshchenko; Vladimir Baklan; Efim Bogoljubov; Fedor Parfenovich Bohatirchuk; David Bronstein; Pavel Eljanov; Sergey Fedorchuk; Inna Gaponenko; Eldar Gasanov; Efim Geller; Vassily Ivanchuk; Sergey Karjakin; Boris Kharchenko; Anton Korobov; Yuriy Kryvoruchko; Yuriy Kuzubov; Katya Lahno; Konstantin Lerner; Evgenij Miroshnichenko; Alexander Moiseenko; Valery Neverov; Mikhailo Oleksienko; Vladimir Onischuk; Iulija Osmak; Mikhail Podgaets; Ruslan Ponomariov; Oleg Romanishin; Oleg Romanishin; Nicolas Rossolimo; Aleksandr Shneider; Leonid Stein; Vladimir Tukmakov; Boris Verlinsky; Andrei Volokitin; Andrey Vovk; Yuri Vovk; Yaroslav Zherebukh; Natalia Zhukova; Andrey Zontakh; Alexander Zubarev

Back to the Index